Datové přehledy: Prodeje produktů v e-commerce

datové přehledy

Pro management je důležité mít informace. Vědět, které kategorie zboží na trhu rostou, jaké produkty začínají být mezi lidmi populární nebo v jakém cenovém pásmu se pohybují nejprodávanější produkty v dané kategorii. Pokud je manažer schopný tato data porovnat se svými interními daty, může objevit skrytý potenciál a zaměřit své úsilí správným směrem. V reportu Prodeje produktů v e-commerce od Heureky najdete odhady prodejů konkrétních produktů, díky kterému právě takové informace získáte.

Jak lze data využít?

Z přehledu prodejů v e-commerce se můžete dozvědět:

  • Jaký je nejprodávanější produkt v kategorii
  • Jaký je tržní podíl značky v kategorii
  • Jaký je tržní podíl produktu v kategorii
  • Ovlivňuje marketingová kampaň online prodeje
  • Které produkty se stávají populárními
  • Jak jsou produkty hodnoceny ve srovnání s konkurencí
  • Jak cena ovlivňuje prodej produktů

Jak objednat

Přehled si můžete objednat v rozhraní ProductADS, přes svého obchodníka nebo nás kontaktujte na obchod@heureka.cz. Před vystavením objednávky budeme požadovat tato doplnění:

- od kdy data chcete
- jak častou aktualizaci dat chcete (měsíčně, týdně, či denně)
- na základě číselníku, jaké kategorie chcete

Jaká data Přehled prodejů v e-commerce obsahuje?

ReportId = identifikátor vaší značky
DataFrom = na Heureka.cz se zobrazují data z českého trhu => CZ
DataFrequency = aktualizace dat (měsíční, týdenní, denní)
Date = datum, pro které jsou statistiky spočítány
ProductId = identifikátor produktu na Heurece
ProductName = název produktu
CategoryId = identifikátor kategorie, ve které je produkt zařazen
CategoryPath = kategorie v katalogu Heureky, kde je produkt umístěn
ProducerName = název výrobce, pokud je evidován v katalogu Heureky
MinPriceHeureka = minimální cena, za kterou byl produkt na Heurece nabízen
MaxPriceHeureka = maximální cena, za kterou byl produkt na Heurece nabízen
AvgPriceHeureka = průměrná cena, za kterou byl produkt na Heurece nabízen
MinPriceSold = minimální cena, za kterou byl produkt aspoň jednou prodán
MaxPriceSold = maximální cena, za kterou byl produkt aspoň jednou prodán
AvgPriceSold = průměrná cena, za kterou byl produkt aspoň jednou prodán
ItemsSold = odhad prodaných kusů produktu
RatingHeureka = procentuální hodnocení produktu v rámci služby Ověřeno zákazníky
ReviewsHeureka = počet recenzí sesbíraných v rámci služby Ověřeno zákazníky
RankInCategoryHeureka = pořadí produktu v kategorii
EAN = EAN kód produktu
ShopsSellingProduct = počet shopů, které produkt v daný den prodávají
ShopsInCategory = počet shopů, které prodávají produkty z kategorie, do které produkt patří

Ukázka reportu zde.


Objednat přes e-mail Objednat v ProductADS


Přehled prodejů v e-commerce přináší odhady prodaných kusů konkrétního produktu a není jakkoliv navázán na jednotlivé e-shopy, taková data neposkytujeme a nikdy v budoucnu ani poskytovat nebudeme. Pro přesnost přehledu je zcela zásadní, z jakých zdrojů při jeho propočítávání vycházíme. Započítáváme především data z měření konverzí u produktů. Doplňujícím zdrojem jsou poté statistiky z webu Heureky. Cílem tohoto přehledu je přinést kvalifikované informace o růstu a poklesu prodejů u konkrétních produktů, jejich cenotvorbě a vzniku nových prodejních příležitostí.